Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1721
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD503 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD504
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu III kwartał 2019 r. Więcej
RD494 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
ID224 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2019 r. Więcej
RD493 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UC155 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD492 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 marca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD491 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD490 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD489 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN IV kwartał 2019 r. Więcej