Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1406
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD462 MC
MI
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2019 r. Więcej
UA43 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
UD463 MC
Karol Okoński Podsekretarz Stanu MC IV kwartał 2018 r. Więcej
RD445 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2018 r. Więcej
RD443 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2018 r. Więcej
RD444 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2018 r. Więcej
UD461 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS I kwartał 2019 r. Więcej
RD442 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2018 r. Więcej
UD460 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r. Więcej
UD459 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony