Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1358
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID199 MRPiPS
Elzbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. Więcej
UD447 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r. Więcej
UD446 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r. Więcej
UD445 MRiRW
i MIiR (Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw) oraz MF
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r. Więcej
UD444 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2018 r. Więcej
UD443 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
UD442 ME
Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu ME III kwartał 2018 r. Więcej
UD441 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r. Więcej
RD424 MS
Marcin Warchol Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2018 r. Więcej
UD440 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony