Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1130
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID159 MPiT

Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii MPiT
II kwartał 2018 r. więcej
ID158 MZ

Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ
I kwartał 2018 r. więcej
IA3 MIiR

Paweł Chorąży Podsekretarz Stanu MIiR
II kwartał 2018 r. więcej
UD359 MGMiŻŚ

Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ
II kwartał 2018 r. więcej
ID156 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
I kwartał 2018 r. więcej
ID157 MSZ

Marek Magierowski Podsekretarz Stanu MSZ
II kwartał 2018 r. więcej
UD358 Prezes UOKiK

MIiR, MF, MS
Marek Niechciał Prezes UOKiK Prezes UOKiK
II kwartał 2018 r. więcej
RD356 MKiDN

Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKiDN
I kwartał 2018 r. więcej
RD355 MPiT

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT
II kwartał 2018 r. więcej
UD357 MS

Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS
II kwartał 2018 r. więcej