Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1285
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD403 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2018 r. Więcej
UD410 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2018 r. Więcej
RD402 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS III kwartał 2018 r. Więcej
UC134
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu IV kwartał 2018 r. Więcej
UD409 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
RD401 MPiT
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MPiT III kwartał 2018 r. Więcej
UD407 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA III kwartał 2018 r. Więcej
RD400 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2018 r. Więcej
UD408 MPiT
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”
Piotr Woźny Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” MPiT III kwartał 2018 r. Więcej
UD406 MF
Teresa Czerwińska Minister Finansów MF III kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony