Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1662
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC151 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
UC152 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
UD491 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 7 maja 2019 r. Więcej
RD481 MIiR
Sekretarz Stanu Artur Soboń MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
RD480 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 marca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RC41
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu III kwartał 2019 r. Więcej
RD479 MSWiA
Krzysztof Kozłowski Sekretarz Stanu MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 8 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD490
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Konserwator Przyrody II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 2 lipca 2019 r. Więcej
UB16 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 kwietnia 2019 r. Więcej
UD489 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2019 r. Więcej