Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC155 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD492 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 27 marca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD491 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 3 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD490 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI III kwartał 2019 r. Więcej
RD489 MEN
Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu MEN IV kwartał 2019 r. Więcej
UD502 MRiRW
UOKiK
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. Więcej
UD501 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. Więcej
ID222 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
UD500 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2019 r. Więcej
ID220 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 maja 2019 r. Więcej