Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1541
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID204 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD434 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Minsitrów przyjęła 26 października 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD433 MPiT
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MPiT IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD432 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 lutego 2019 r. Więcej
RD430 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW I kwartał 2019 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD431 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD452 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 października 2018 r. z autopoprawką Więcej
RD429 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID202 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2018 r. - WYCOFANY Więcej
RD428 MON
Marek Łapiński Sekretarz Stanu MON II kwartał 2019 r. Więcej