Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1721
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UA2 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. z autopoprawką i zmianami Więcej

Wybierz Strony