Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1541
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD458 MPiT
Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu MPiT I kwartał 2019 r. Więcej
RD438 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC IV kwartał 2018 r.- ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 14 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD455 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2019 r. Więcej
UD454 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. Więcej
ID205 MC
Wanda Buk Podsekretarz Stanu MC I kwartał 2019 r. Więcej
RD437 MF
Marian Banaś Sekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD435 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS I kwartał 2019 r. Więcej
RD436 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
IA4 MIiR
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r. Więcej
ID203 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej