Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1443
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD420 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 listopada 2018 r. Więcej
RD408
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 sierpnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD417 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 październka 2018 r. Więcej
UD418 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r. Więcej
UD419 MF
Marian Banaś Sekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2018 r. Więcej
IC12 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Minsitrów przyjęła 18 października 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD416 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN II kwartał 2019 r. Więcej
UD415 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
RD407 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 sierpnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD406 MRPiPS
Bartosz Marczuk Podsekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2018 r. Więcej