Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1541
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD444 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 lutego 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD461 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS I kwartał 2019 r. Więcej
RD442 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD460 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r. Więcej
UD459 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 grudnia 2018 r. Więcej
RD441 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD439 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD456 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2019 r. Więcej
RD440 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski MRiRW IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD457 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 listopada 2018 r. Więcej