Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD31 MC
Karol Okoński Podsekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD30 MSiT
Dorota Dulińska Podsekretarz Stanu MSiT ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 czerwca 2016 r. Więcej
UA15 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 czerwca 2016 r. Więcej
UD29 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ Więcej
UC51 MZ
GIS
Marek Posobkiewicz Główny Inspektor Sanitarny MZ II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 r Więcej
UC52 MRiF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 stycznia 2018 r. Więcej
UC53 MRiF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2016 r. Więcej
UB6 MRiF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF WYCOFANY Więcej
UD28 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF Więcej
UA13 MRiF
Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF WYCOFANY Więcej

do góry