Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1441
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD425 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2018 r. Więcej
UD424 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. Więcej
ID193 MON
Marek Łapiński Podsekretarz Stanu MON III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r. Więcej
UC136
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu IV kwartał 2018 r. Więcej
UC135 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r. Więcej
UD423 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r. Więcej
UD422 MON
Marek Łapiński Podsekretarz Stanu MON III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r. Więcej
UD421 MF
Filip Świtała Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
UD420 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 listopada 2018 r. Więcej
RD408
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 sierpnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej