Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID229 MF
Marian Banaś Sekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 28 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD500
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 27 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD516 MF
Tomasz Słaboszowski Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
RD499 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych III kwartał 2019 r. Więcej
UD514 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2019 r. Więcej
UD515 MI
MC
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MI III kwartał 2019 r. Więcej
RD498 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID228 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD513 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. Więcej
UD512 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2019 r. Więcej