Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD33 MRiF
MSWiA
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w MR; Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu w MSWiA MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r. z autopoprawką Więcej
UC56 MR
Mateusz Morawiecki Minister Rozwoju MR I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r. z autopoprawkami Więcej
UD32 MF
Konrad Raczkowski Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 marca 2016 r. Więcej
RD50 Koordynator Służb Specjalnych
Mariusz Kamiński Koordynator Służb Specjalnych Koordynator Służb Specjalnych ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC54 MRiF
Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC55 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 czerwca 2016 r. Więcej
UD31 MC
Karol Okoński Podsekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD30 MSiT
Dorota Dulińska Podsekretarz Stanu MSiT ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 czerwca 2016 r. Więcej
UA15 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 czerwca 2016 r. Więcej
UD29 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ Więcej