Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ZC6 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS II kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej
RD52 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 sierpnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UC57 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r. Więcej
RD53 MS
Bogdan Święczkowski Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD54 MC
Piotr Woźny Podsekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD55 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. Więcej
RD56 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA Więcej
UD34 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2016 r. Więcej
RD51 MIiB
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ZA2 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu, Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS WYCOFANY Więcej