Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD50 KPRM
Henryk Kowalczyk Minister - Członek Rady Ministrów KPRM ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 marca 2017 r. z autopoprawką Więcej
RD74 MC
Szymon Ruman Podsekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD75 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 maja 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD76 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD49 MGMiŻŚ
Paweł Brzezicki Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ Więcej
RD73 MC
Szymon Ruman Podsekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD71 GUS
Halina Dmochowska p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD72 Rada Statystyki
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD48 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2016 r. ze zmianami Więcej
UA20 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. z zaleceniem Więcej