Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1444
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD435 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
UD434 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
UD433 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
UD432 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 października 2018 r. Więcej
UD431 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r. Więcej
UD430 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
UD429 MPiT
MF
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu, Filip Świtała Podsekretarz Stanu MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
UD428 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
ID194 MZ
Marcin Czech Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r. z autopoprawką Więcej
RD410 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej