Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID35 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r. Więcej
UD95 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 stycznia 2017 r. Więcej
UD94 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. Więcej
RD105 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD106 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID31 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID32 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID33 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID34 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD103 MR
Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej