Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1428
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD429 MPiT
MF
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu, Filip Świtała Podsekretarz Stanu MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
UD428 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
ID194 MZ
Marcin Czech Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 18 września 2018 r. z autopoprawką Więcej
RD410 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD409 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 11 września 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD427 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 04 września 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD426 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2018 r. Więcej
UD425 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2018 r. Więcej
UD424 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. Więcej
ID193 MON
Marek Łapiński Podsekretarz Stanu MON III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r. Więcej