Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1285
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD363 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
UC126 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC III kwartał 2018 r. Więcej
UD374 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2018 r. Więcej
UC125 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej
ID170 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN IV kwartał 2018 r. Więcej
RD361 MC
Marek Zagórski Sekretarz Stanu MC II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD362 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2018 r. Więcej
UD373 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2018 r. Więcej
UD372 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2018 r. Więcej
UC124 MZ
Grzegorz Cessak Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych MZ III kwartał 2018 r. Więcej