Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1358
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID184 Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2018 r. Więcej
UC133 Prezes UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK Prezes UOKiK III kwartał 2018 r. Więcej
RD391 MON
Marek Łapiński Podsekretarz Stanu MON III kwartał 2018 r. Więcej
UA42 MF
Piotr Walczak Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej
RD389 MNiSW
Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu MNiSW III kwartał 2018 r. Więcej
RD390 ME
Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu ME III kwartał 2018 r. Więcej
UC132 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN III kwartał 2018 r. Więcej
RD388 MC
Karol Okoński Podsekretarz Stanu MC III kwartał 2018 r. Więcej
ID181 MRiRW
Szymon Giżyński Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
RD387 MC
Karol Okoński Sekretarz Stanu MC III kwartał 2018 r. Więcej