Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD114 ME
Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD102 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej
UD97 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2016 r. Więcej
UC76
Paweł Sałek Sekretarz Stanu II kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 czerwca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD110 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON WYCOFANY Więcej
RD109 MIiB
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RC23 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lipca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD108 MZ
Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD107 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD96 MRiF
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 grudnia 2016 r. z autopoprawkami Więcej