Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1358
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RC19 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UC33 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
RC16 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
UC34 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME IV kwartał 2018 r. Więcej
UC35 MNiSW
Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu MNiSW IV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2015 r. z autopoprawką Więcej
UC36 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r. ze zmianami Więcej
UC27 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 marca 2018 r. z autopoprawką Więcej
UC28
ME, MGMiŻŚ
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UC29 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 stycznia 2016 r. Więcej
UC30 MIiB
Piotr Stomma Podsekretarz Stanu MIiB III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. ze zmianami Więcej