Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID43 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD141 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 września 2017 r. Więcej
UD140 MZ
Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
UD136 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR Więcej
UD138 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. Więcej
UD139 MRiF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF WYCOFANY Więcej
UD135 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR Więcej
UD137 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 r. Więcej
UD134 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. Więcej
UA26 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2017 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry