Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RC24 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2016 r. Więcej
UC79 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2018 r. Więcej
UD106 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 stycznia 2017 r. Więcej
ID37 ME
Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu ME Więcej
RD116 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RC25 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC IV kwartał 2019 r. Więcej
UC78 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lutego 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD105 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS WYCOFANY Więcej
RD115 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 września 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC77 MSWiA
Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2017 r. Więcej