Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1721
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UA26 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD130 Prezes UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK Prezes UOKiK ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD129 Rada Statystyki
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD128 Rada Statystyki
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD127 Prezes UZP
Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD133 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 września 2016 r. Więcej
UA25 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. z autopoprawką Więcej
RD124 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD126 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD132 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS Więcej