Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD133 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 września 2016 r. Więcej
UA25 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. z autopoprawką Więcej
RD124 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD126 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD132 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS Więcej
UC81 MRiF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF III/IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 stycznia 2018 r. z autopoprawką Więcej
RD125 GUS
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD131 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD123 ME
Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD129 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2016 r. Więcej