Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UA27 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 listopada 2017 r. Więcej
UC82 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5.07.2017 r. Więcej
UC83 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 2 lipca 2019 r. Więcej
UD143 MNiSW
Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 stycznia 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD144 MRiF
Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 stycznia 2017 r. Więcej
UD142 MPiT
Marcin Ociepa Sekretarz Stanu MPiT Więcej
ID43 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD141 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 września 2017 r. Więcej
UD140 MZ
Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
UD136 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR Więcej