Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1583
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD105 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD106 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID31 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID32 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID33 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID34 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD103 MR
Jadwiga Emilewicz Podsekretarz Stanu MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD104 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD93 MZ
Marcin Czech Podsekretarz Stanu MZ I kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 marca 2018 r. Więcej
ZD5 MRiF
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF WYCOFANY Więcej