Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1443
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID197 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 września 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD420 MIiR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Podsekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
ID196 MIiR
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu MIiR III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 września 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD418 MC
Wanda Buk Podsekretarz Stanu MC IV kwartał 2018 r. Więcej
RD419 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD438 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR IV kwartał 2018 r. Więcej
UC139 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. Więcej
RD416 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD417 MON
Leszek Surawski Szef Sztabu Generalnego WP MON IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD415 MON
Marek Łapiński Sekretarz Stanu MON IV kwartał 2018 r. Więcej