Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD535 MZ
Maciej Miłkowski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
UD533 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. Więcej
RD515 MPiT
Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii MPiT II kwartał 2019 r. - WYCOFANY Więcej
RD514
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu III kwartał 2019 r. Więcej
UD531 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 23 lipca 2019 r. Więcej
UD532 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 13 sierpnia 2019 r. Więcej
UA45 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 2 lipca 2019 r. Więcej
UD530 MI
Andrzej Bittel Sekretarz Stanu MI III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r. Więcej
RD513 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2019 r. Więcej
UD529 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej