Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1443
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD443 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 października 2018 r. Więcej
UD442 ME
Grzegorz Tobiszowski Sekretarz Stanu ME III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 2 października 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD441 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 września 2018 r. Więcej
RD424 MS
Marcin Warchol Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD440 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2019 r. Więcej
ID198 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT IV kwartał 2018 r. Więcej
RD423 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 grudnia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
UD439 MSWiA
Paweł Majewski Sekretarz Stanu MSWiA IV kwartał 2018 r. Więcej
RD422 MGMiŻŚ
Pani Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 listopada 2018 r. w trybie obiegowym Więcej
RD421 UOKiK
Dorota Karczewska Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK III kwartał 2018 r. ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 stycznia 2018 r. w trybie obiegowym Więcej