Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1574
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC83 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ I kwartał 2019 r. Więcej
UD143 MNiSW
Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 stycznia 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD144 MRiF
Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 stycznia 2017 r. Więcej
UD142 MPiT
Marcin Ociepa Podsekretarz Stanu MPiT Więcej
ID43 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD141 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 września 2017 r. Więcej
UD140 MZ
Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
UD136 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR Więcej
UD138 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. Więcej
UD139 MRiF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF WYCOFANY Więcej