Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1574
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD133 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID44 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD145 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS Więcej
RD131 MRiF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 17 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD146 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 maja 2017 r. Więcej
UD147 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2016 r. z autopoprawką Więcej
UD148 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
RD132 MRiF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UA27 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 listopada 2017 r. Więcej
UC82 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5.07.2017 r. Więcej