Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1574
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD158 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI WYCOFANY Więcej
UD157 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 lutego 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD156 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
UC85 MRiF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 lipca 2017 r. z autopoprawką Więcej
RD139 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD155 MRiF
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 r. Więcej
UD154 MPiT
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MPiT ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 5 lutego 2019 r. Więcej
UD152 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 sierpnia 2017 r. Więcej
UD153 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 października 2017 r. z autopoprawką Więcej
UC84 MI
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2017 r. - WYCOFANY Więcej