Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1504
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID41 Minister - członek RM, Szef KPRM
Dobrosław Dowiat-Urbański Szef Służby Cywilnej Minister - członek RM, Szef KPRM ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD121 MF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 października 2016 r. ze zmianami Więcej
UD120 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS Więcej
ZD6 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ WYCOFANY Więcej
RD122 ME
Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu ME Więcej
UD119 MON
Bartłomiej Grabski Podsekretarz Stanu MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. ze zmianami Więcej
UD118
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu Więcej
RD121 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD119 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 sierpnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RC26 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. Więcej