Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1574
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC87 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 września 2017 r. Więcej
UD164 MZ
Zbigniew Józef Król Podsekretarz Stanu MZ Więcej
RD140 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS Więcej
UD163 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. Więcej
UC86 MRiF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 stycznia 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD161 MRiF
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 maja 2017 r. Więcej
UD160 MZ
Marek Tombarkiewicz Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 sierpnia 2017 r. Więcej
UD162 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 maja 2017 r. Więcej
UD159 MON
Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej MON WYCOFANY Więcej
UA28 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2017 r. z autopoprawką Więcej