Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1504
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD128 MKiDN
Magdalena Gawin Podsekretarz Stanu MKiDN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 września 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD127 MSWiA
Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 września 2016 r. z autopoprawkami Więcej
UC80
Paweł Sałek Sekretarz Stanu IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2017 r. Więcej
UA24 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 listopada 2016 r. z autopoprawką Więcej
UD126 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI Więcej
UB11 MZ
Zbigniew Józef Król Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 września 2017 r. Więcej
UD125 MZ
Marcin Czech Podsekretarz Stanu MZ Więcej
UD124 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS Więcej
UD123 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 sierpnia 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD122 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2016 r. ze zmianami Więcej