Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1636
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD173 MSP
Henryk Kowalczyk – Minister – Członek Rady Ministrów MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD184 MRiF
Piotr Walczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2017 r. Więcej
UD183 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 stycznia 2019 r. Więcej
RD170 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 28 lutego 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UC89 ME
MRiF
Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu ME IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r. Więcej
UD182 MNiSW
Aleksander Bobko Sekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2017 r. z autopoprawką Więcej
UD181 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 lipca 2018 r. Więcej
UD179 MSWiA
Tomasz Zdzikot Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 sierpnia 2017 r. Więcej
UD180 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS Więcej
RD164 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej