Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1444
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD103 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 listopada 2016 r. Więcej
UD104 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 czerwca 2017 r Więcej
UD98 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2017 r. Więcej
RD111
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski p.o. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD99 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r. z autopoprawką Więcej
RD112 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD100 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW Więcej
RD113 ME
Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD114 ME
Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD102 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej