Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1505
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD139 MRiF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF WYCOFANY Więcej
UD135 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR Więcej
UD137 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 r. Więcej
UD134 MRPiPS
Marcin Zieleniecki Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 października 2016 r. Więcej
UA26 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD130 Prezes UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK Prezes UOKiK ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD129 Rada Statystyki
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD128 Rada Statystyki
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD127 Prezes UZP
Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych MR ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD133 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 września 2016 r. Więcej