Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1431
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD111
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Andrzej Szweda-Lewandowski p.o. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 stycznia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD99 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 grudnia 2017 r. z autopoprawką Więcej
RD112 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD100 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW Więcej
RD113 ME
Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD114 ME
Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 27 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD102 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF WYCOFANY Więcej
UD97 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 grudnia 2016 r. Więcej
UC76
Paweł Sałek Sekretarz Stanu II kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 czerwca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD110 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON WYCOFANY Więcej