Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1574
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD146 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD145
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UD175 MZ
Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu MZ WYCOFANY Więcej
UD174 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 lutego 2017 r. Więcej
UD173 KPRM
Adam Lipiński, Pełnomocnik Rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego, Sekretarz Stanu w KPRM KPRM ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 czerwca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ID57 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD144 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ID53 MRiF
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ID54 MRiF
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ID56 MRiF
Adam Hamryszczak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej