Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1574
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID60 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. z autopoprawką Więcej
ID59 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD152 MRiF
Hanna Majszczyk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD176 MSWiA
Tomasz Zdzikot Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 grudnia 2017 r. z autopoprawkami Więcej
UD177 MRPiPS
Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 lipca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ID58 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD150 MRiF
Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD149 MRiF
Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD147 MRiF
Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 lutego 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
RD148 MRiF
Marian Banaś Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej