Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1686
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD539 MIiR
Małgorzata Jarosińska-Jedynak Podsekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
RD518 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 6 czerwca 2019 r. Więcej
ID236 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 6 czerwca 2019 r. Więcej
UD538 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej
RD517 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej
UD537 Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów
Rzecznik Praw Pacjenta
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów Przewodniczący Komitetu Społecznego Rady Ministrów III kwartał 2019 r. Więcej
UD536 MS
Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu MS III kwartał 2019 r. Więcej
ID235 MZ
Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 10 września 2019 r. Więcej
RD516 Prezes GUS
Przewodniczący Rady Statystyki
Dominik Rozkrut Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki III kwartał 2019 r. Więcej
UD534 MI
Andrzej Bittel Podsekretarz Stanu MI III kwartał 2019 r. Więcej