Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1267
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD408 MPiT
Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu „Czyste Powietrze”
Piotr Woźny Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze” MPiT III kwartał 2018 r. Więcej
UD406 MF
Teresa Czerwińska Minister Finansów MF III kwartał 2018 r. Więcej
UD405 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej
ID190 RCB
Marek Kubiak Dyrektor RCB RCB III kwartał 2018 r. Więcej
ID189 MKiDN
Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów; Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego MKiDN III kwartał 2018 r. Więcej
UD404 KPRM
Michał Dworczyk Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów KPRM IV kwartał 2018 r. Więcej
ID188 MI
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury MI I kwartał 2019 r. Więcej
UD403 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2018 r. Więcej
ID187 MF
Tomasz Robaczyński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej
UD402 MNiSW
Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu MNiSW IV kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony