Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1089
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD349 MRiRW

Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW
I kwartał 2018 r. więcej
RD348 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
I kwartał 2018 r. więcej
RD347 MSWiA

Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA
I kwartał 2018 r. więcej
RD345 ME

Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu ME
II kwartał 2018 r. więcej
ID153 MRPiPS

Elżbieta Bojanowska Podsekretarz Stanu MRPiPS
II/III kwartał 2018 r. więcej
RD342 MPiT

Jadwiga Emilewicz Minister Przedsiębiorczości i Technologii MPiT
I kwartał 2018 r. więcej
RD343 MSWiA

Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA
I kwartał 2018 r. więcej
RD344 MI

Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MI
II kwartał 2018 r. więcej
RD346

Paweł Sałek Sekretarz Stanu
I kwartał 2018 r. więcej
UD350 MRiRW

Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW
II kwartał 2018 r. więcej