Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1284
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD421 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
UD420 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ IV kwartał 2018 r. Więcej
RD408
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska III kwartał 2018 r. Więcej
UD417 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
UD418 MRiRW
Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW III kwartał 2018 r. Więcej
UD419 MF
Marian Banaś Sekretarz Stanu MF III kwartał 2018 r. Więcej
IC12 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2018 r. Więcej
UD416 MKiDN
Paweł Lewandowski Podsekretarz Stanu MKiDN IV kwartał 2018 r. Więcej
UD415 MF
Paweł Gruza Podsekretarz Stanu MF IV kwartał 2018 r. Więcej
RD407 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2018 r. Więcej

Wybierz Strony