Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

Ilość rekordów w bazie

1002
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID142 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
RD309

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej
RC35

MRiRW
Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska
I kwartał 2018 r. więcej
ID143 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
ID144 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
UD329 MRiF

Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF
więcej
ID141 MSiT

Jan Widera Podsekretarz Stanu MSiT
więcej
UC106

Andrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu
II kwartał 2018 r. więcej
UC105 MRiRW

Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW
I kwartał 2018 r. więcej
RD306

Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu
więcej