Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD509 MNiSW
KPRM
Sebastian Skuza Podsekretarz Stanu MNiSW III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. Więcej
UD508 MSiT
Anna Krupka Sekretarz Stanu MSiT III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24.09.2019 r. Więcej
ID225 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 13 sierpnia 2019 r. z uwagą Więcej
UD507 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 listopada 2019 r. z uwagą Więcej
UD506 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RC42 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 października 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD505 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 czerwca 2019 r. Więcej
IC13
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 29 kwietnia 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD495 MPiT
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MPiT II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 10 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD503 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej

do góry