Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD498 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
ID228 MEN
Marzena Machałek Sekretarz Stanu MEN II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 4 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD513 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 9 lipca 2019 r. Więcej
UD512 MZ
Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu MZ II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24 kwietnia 2019 r. Więcej
RD497 MI
Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej
Mikołaj Wild Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego dla Rzeczypospolitej Polskiej Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła w dniu 29 kwietnia 2019 r. Więcej
ID227
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 9 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD496 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 1 lipca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD511 MSWiA
Paweł Majewski Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2019 r. Więcej
UD510 MSWiA
Paweł Szefernaker Sekretarz Stanu MSWiA III kwartał 2019 r. Więcej
ID226 MC
Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MC III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 24.09.2019 r. z uwagą Więcej

do góry