Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID230 MZ
Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu MZ III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 15 października 2019 r. Więcej
RD503 MRPiPS
Bożena Borys-Szopa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS IV kwartał 2019 r. Więcej
RD502 MF
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 25 września 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD501 MI
Mikołaj Wild Sekretarz Stanu MI III kwartał 2019 r. Więcej
ID229 MF
Marian Banaś Sekretarz Stanu MF II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 28 maja 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
RD500
Michał Kurtyka Sekretarz Stanu II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY RM przyjęła 27 czerwca 2019 r. w trybie obiegowym Więcej
UD516 MF
Tomasz Słaboszowski Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2019 r. Więcej
RD499 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych III kwartał 2019 r. Więcej
UD514 MRiRW
Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 30 lipca 2019 r. Więcej
UD515 MI
MC
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury, Marek Zagórski Minister Cyfryzacji MI III kwartał 2019 r. Więcej

do góry