Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID272 MRPiPS
Krzysztof Michałkiewicz Sekretarz Stanu MRPiPS IV kwartał 2019 r. Więcej
RD574
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD575
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD572 MGMiŻŚ
Anna Moskwa Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ IV kwartał 2019 r. Więcej
RD570 MRiRW
Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu MRiRW IV kwartał 2019 r. Więcej
UC164 MI
Rafał Weber Sekretarz Stanu MI III/IV kwartał 2019 r. Więcej
RD573
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
UD576 MPiT
MFIiR
Marek Niedużak Podsekretarz Stanu Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, we współpracy z Jerzym Kwiecińskim Ministrem Finansów, Inwestycji i Rozwoju MPiT IV kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2019 r. Więcej
RD568
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki
Henryk Kowalczyk Minister Środowiska IV kwartał 2019 r. Więcej
RD567 ME
Krzysztof Kubów Sekretarz Stanu ME IV kwartał 2019 r. Więcej

Wybierz Strony


do góry