Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UA7 MRPiPS
Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej
UA8 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2016 r. Więcej
IA1 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 17 września 2019 r. z uwagą Więcej
UA3 MRiRW
Krzysztof Jurgiel Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej
UA4 MS
Patryk Jaki Sekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 grudnia 2015 r. Więcej
UA5 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 stycznia 2016 r. ze zmianami Więcej
UA6 MON
Bartosz Kownacki Sekretarz Stanu MON WYCOFANY Więcej
UA1 MZ
Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej
ZA1 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ WYCOFANY Więcej
UA2 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. z autopoprawką i zmianami Więcej

Wybierz Strony


do góry