Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC17 MRiF
Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RC6
Mariusz Gajda Podsekretarz Stanu II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 18 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC12 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lutego 2017 r. Więcej
RC1 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 stycznia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC13 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 października 2016 r. z autopoprawką Więcej
IC1 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC14 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2016 r. Więcej
ZC3 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej
IC2
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC15 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 czerwca 2016 r. z autopoprawką Więcej

Wybierz Strony


do góry