Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC29 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 stycznia 2016 r. Więcej
UC30 MIiB
Piotr Stomma Podsekretarz Stanu MIiB III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. ze zmianami Więcej
IC3 ME
MR, MIiB, MGMiŻŚ, MF, MŚ, MNiSW
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ZC5 MIiB
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa MIiB II kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej
UC31 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 23 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej
UC32 MI
Mikołaj Wild Sekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 października 2018 r. Więcej
UC22 MR
Mateusz Morawiecki Minister Rozwoju MR I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 lutego 2016 r. ze zmianami Więcej
UC23 MSWiA
Joachim Brudziński Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA I kwartał 2019 r. - ZREALIZOWANY Rada Ministrów przyjęła 26 marca 2019 r. Więcej
UC24 MR
MSWiA
Mateusz Morawiecki Minister Rozwoju MR I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2016 r. Więcej
UC25 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI II kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2018 r. z autopoprawką Więcej

do góry