Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RC17 UOKiK
Adam Jasser Prezes UOKiK UOKiK IV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RC18 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RC19 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 grudnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UC33 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
RC16 MIiR
Artur Soboń Sekretarz Stanu MIiR III kwartał 2019 r. Więcej
UC34 ME
Tadeusz Skobel Podsekretarz Stanu ME III kwartał 2019 r. Więcej
UC35 MNiSW
Daria Lipińska-Nałęcz Podsekretarz Stanu MNiSW IV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2015 r. z autopoprawką Więcej
UC36 UOKiK
Marek Niechciał Prezes UOKiK UOKiK I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r. ze zmianami Więcej
UC27 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME IV kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 marca 2018 r. z autopoprawką Więcej
UC28
ME, MGMiŻŚ
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 marca 2017 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry