Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC43 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2016 r. Więcej
RC20 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 kwietnia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
UC44 MR
UZP
Mariusz Haładyj Podsekretarz Stanu MR I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. ze zmianami Więcej
RC21 UZP
Małgorzata Stręciwilk Prezes Urzędu Zamówień Publicznych UZP I kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej
UC40 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. Więcej
UC41 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 22 marca 2016 r. Więcej
UC42 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. z autopoprawką Więcej
UC37 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC IV kwartał 2015 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 grudnia 2015 r. Więcej
UC38 MC
Anna Streżyńska Minister Cyfryzacji MC I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 marca 2016 r. Więcej
UC39 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 grudnia 2016 r. Więcej

do góry