Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD13 MSP
Filip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD4 MSP
Filip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. Więcej
RD5 MSP
Filip Grzegorczyk Podsekretarz Stanu MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD6 MSWiA
Jakub Skiba Sekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD1 MSP
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD2 MSP
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 11 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD3 MSP
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa MSP ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 25 lutego 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD3 MSP
RCL
Dawid Jackiewicz Minister Skarbu Państwa MSP WYCOFANY Więcej
UC45 MF
Marian Banaś Podsekretarz Stanu MF I kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2016 r. z autopoprawką Więcej
UC46 MRiF
Wiesław Janczyk Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów MRiF IV kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 listopada 2016 r. Więcej

do góry