Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UA12 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r. ze zmianami Więcej
UC50 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. Więcej
UA11 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 31 maja 2016 r. Więcej
RD42 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Piotr Pogonowski p.o. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UA10 MEN
Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 lutego 2016 r. z autopoprawką Więcej
RD40 MZ
Jarosław Pinkas Sekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 4 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC49
Sławomir Mazurek Podsekretarz Stanu I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5.07.2017 r. Więcej
RD41 MNiSW
Piotr Dardziński Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 29 grudnia 2015 r. w trybie obiegowym Więcej
UA9 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 marca 2016 r. z autopoprawką Więcej
UC48 MF
Leszek Skiba Podsekretarz Stanu MF III kwartał 2016 r. - WYCOFANY Więcej

do góry