Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UD43 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 lipca 2016 r. z autopoprawką Więcej
UD44 MZ
Piotr Gryza Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. Więcej
UA18 MZ
Krzysztof Łanda Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 lutego 2017 r. z autopoprawkami Więcej
UC60 ME
Andrzej J. Piotrowski Podsekretarz Stanu ME III kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 października 2017 r. Więcej
RD70 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 września 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID14 RCB
Marek Kubiak dyrektor RCB RCB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 1 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC61 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS I kwartał 2017 r. - WYCOFANY Więcej
UD42 MS
Patryk Jaki Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia 2016 r. z autopoprawką Więcej
UD39 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Mninistrów przyjęła 27 września 2016 r. Więcej
RD65 Koordynator Służb Specjalnych
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu Koordynator Służb Specjalnych Więcej

do góry