Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
RD71 GUS
Halina Dmochowska p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 3 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD72 Rada Statystyki
Janusz Witkowski Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Rada Statystyki ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD48 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 kwietnia 2016 r. ze zmianami Więcej
UA20 MGMiŻŚ
Marek Gróbarczyk Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 kwietnia 2016 r. z zaleceniem Więcej
UD46
Małgorzata Golińska Sekretarz Stanu Więcej
UA19 MRiF
Radosław Domagalski-Łabędzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF WYCOFANY Więcej
UD47 MKiDN
Jarosław Sellin Sekretarz Stanu MKiDN WYCOFANY Więcej
UD45 MZ
Katarzyna Głowala Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 2 stycznia 2017 r. w trybie obiegowym Więcej
ZC7 MR
Tadeusz Kościński Podsekretarz Stanu MR II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 września 2016 r. Więcej
UA17 MNiSW
Teresa Czerwińska Podsekretarz Stanu MNiSW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2016 r. Więcej

do góry