Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
ID15 MRiRW
Zbigniew Babalski Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD52 MSiT
Jarosław Stawiarski Sekretarz Stanu MSiT ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. Więcej
RD77 MIiB
Jerzy Szmit Podsekretarz Stanu MIiB ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 6 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD51 MSWiA
Jarosław Zieliński Sekretarz Stanu MSWiA Więcej
UD50 KPRM
Henryk Kowalczyk Minister - Członek Rady Ministrów KPRM ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 marca 2017 r. z autopoprawką Więcej
RD74 MC
Szymon Ruman Podsekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD75 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 20 maja 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD76 MRPiPS
Stanisław Szwed Sekretarz Stanu MRPiPS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 sierpnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD49 MGMiŻŚ
Paweł Brzezicki Podsekretarz Stanu MGMiŻŚ Więcej
RD73 MC
Szymon Ruman Podsekretarz Stanu MC ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry