Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC67 MF
Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 września 2016 r. Więcej
UD64 MF
Piotr Nowak Podsekretarz Stanu MF Więcej
RD82 MRiF
Jadwiga Emilewicz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju MRiF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 września 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UC63 MRiRW
Ewa Lech Podsekretarz Stanu MRiRW III kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 12 lipca 2016 r. Więcej
UC64
Andrzej Szweda-Lewandowski Podsekretarz Stanu II kwartał 2016 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 7 czerwca 2016 r. z autopoprawką Więcej
UC65 MI
Marek Chodkiewicz Podsekretarz Stanu MI IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 30 października 2018 r. z autopoprawką Więcej
UD60 MSWiA
Maciej Wąsik Sekretarz Stanu, Sebastian Chwałek Podsekretarz Stanu MSWiA ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 10 maja 2016 r. ze zmianami Więcej
UA22 MZ
Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu MZ ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
UD61 MRiRW
Jacek Bogucki Sekretarz Stanu MRiRW ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 16 sierpnia 2016 r. Więcej
RD81 GUS
Halina Dmochowska p.o. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego GUS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 października 2016 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry