Archiwalny wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów z okresu 4 grudnia 2015 r. – 21 listopada 2019 r.

Ilość rekordów w bazie

1750
Numer projektu Tytuł Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu Osoba odpowiedzialna (imię, nazwisko, stanowisko lub funkcja) za opracowanie projektu Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM Planowany termin przyjęcia projektu przez RM
UC68
Mariusz Orion Jędrysek Sekretarz Stanu IV kwartał 2018 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 15 stycznia 2019 r. z autopoprawką Więcej
UD74 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 8 stycznia 2019 r. z autopoprawką Więcej
UC69 MIiB
Kazimierz Smoliński Sekretarz Stanu MIiB I kwartał 2017 r. - ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 14 marca 2017 r. Więcej
UD71 MF
Wiesław Jasiński Podsekretarz Stanu MF ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 24 maja 2016 r. Więcej
RD84 MEN
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
ID22 MEN
Teresa Wargocka Sekretarz Stanu MEN ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 5 lipca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD85 MON
Antoni Macierewicz Minister Obrony Narodowej MON ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 9 grudnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD86 ME
Krzysztof Tchórzewski Minister Energii ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 13 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD87 ME
Michał Kurtyka Podsekretarz Stanu ME ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 28 czerwca 2016 r. w trybie obiegowym Więcej
RD88 MS
Marcin Warchoł Podsekretarz Stanu MS ZREALIZOWANY - Rada Ministrów przyjęła 26 kwietnia 2016 r. w trybie obiegowym Więcej

do góry